Zimní zpravodajství

S ohledem na aktuální klimatické podmínky je zimní zpravodajství ukončeno.

Vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p.