SZIF – OP rybářství

Projekty kofinancovány z Evropského námořního a rybářského fondu Operačního programu Rybářství 2014 – 2020

Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany – líheň

Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany – odchovné rybníčky a sádky