OPŽP – 2014-2020 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. V druhém programovém období 2014-2020 realizuje Povodí Moravy, s.p. tyto projekty: 

Logo