Závod Střední Morava

Závod Střední Morava spravuje území o rozloze 5 841 kma to na území dvou krajů: Jihomoravského kraje a Zlínského kraje. Organizačně jej tvoří pět provozů: Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Zlín, Břeclav, Dolní Věstonice.

Stará se celkem o:

  • 3 100 km vodních toků nacházejících se v povodí řeky Moravy od mostu Bezměrov po soutok s Dyjí. Toto území je tvořeno povodími významných vodních toků jako jsou zejména Dřevnice, Olšava, Haná, Radějovka, Velička a část povodí Litavy a Kyjovky
  • 10 přehrad: Nové Mlýny I, II, III, Luhačovice, Fryšták, Koryčany, Slušovice, Ludkovice, Bojkovice, Opatovice
  • 35 jezů
  • 38 malých vodních nádrží
  • 589 km ochranných hrází
  • 13 plavebních komor.

Provoz Vodní cesty se stará o průplav Otrokovice – Rohatec tzv. Baťův kanál

Sídlo závodu Střední Morava je v Uherském Hradišti, na Moravním náměstí 766.

kontakt zde

ilustrace

Plavební komora ve Spytihněvi dostane nová vrata

Generální oprava plavební komory ve Spytihněvi probíhá úspěšně. V současnosti se stavba připravuje na osazení vrat. Práce...

13. 3. 2024
ilustrace

Povodí Moravy připravuje Baťův kanál na zahájení hlavní plavební...

Povodí Moravy dokončuje přípravy Baťova kanálu na zahájení hlavní plavební sezóny. Opravy břehového opevnění mezi jezem...

13. 4. 2023
ilustrace

Povodí Moravy zahájí provoz plavebních komor ještě před začátkem...

BAŤŮV KANÁL: Zahájení komorování na Baťově kanále ještě před zahájením hlavní plavební sezóny plánuje v letošním roce Povodí...

21. 3. 2017
ilustrace

Kácení stromů zajistí bezpečnost obyvatel

V Uherském Hradišti, na levém břehu řeky Moravy, aktuálně provádíme zásah do břehového porostu. Prvořadým důvodem tohoto...

22. 3. 2016
ilustrace

Povodí Moravy vyčistilo koryto v Dolní Lhotě

Povodí Moravy, s.p. aktuálně dokončilo opravu koryta Luhačovického potoka v obci Dolní Lhota. V úseku dlouhém 370m...

12. 1. 2016
ilustrace

Zámecký potok na Vyškovsku je opravený a vyčištěný od nánosů

Na konci roku 2015 dokončilo Povodí Moravy, s.p. opravu koryta Zámeckého potoka v obci Kožušice na Vyškovsku. V úseku...

8. 1. 2016
ilustrace

Starosty zajímá výstavba nádrží i protipovodňových staveb

Dnešního setkání vodohospodářů ve Starém Městě se zúčastnilo téměř třicet starostů z Uherskohradišťska a pozvání přijal také...

20. 10. 2015
ilustrace

Cyklostezky se staly nosným tématem dalšího setkání vodohospodářů...

Břeclav: Zejména o možnost výstavby cyklostezek na ochranných hrázích vodních toků se zajímala více než desítka starostů...

24. 9. 2015
ilustrace

Hráz v Břeclavi ochrání proti činnosti bobra opatření za téměř...

Státní podnik Povodí Moravy právě dokončil stavební práce na 1,8 km dlouhém úseku ochranné hráze odlehčovacího ramene Dyje,...

27. 8. 2015
ilustrace

Řeka Mojena bude kapacitnější díky finanční podpoře Zlínského kraje

Těžení nánosů a kácení křovin čeká řeku Mojenu v okolí Tlumačova od září do listopadu 2015. Vodní tok, v délce přibližně...

27. 8. 2015
stránka: 123