Užitečné odkazy

Ministerstvo zemedělství - Zakladatel Povodí Moravy, s.p. 

Ministerstvo životního prostředí

Užitečné informace o vodě

Vodohospodářský informační portál - Prostřednictvím jednotných, přehledných a snadno dostupných aplikací získáte věrohodné a aktuální informace o našich vodách.

Státní podniky a instituce zabývající se vodou

Povodí Odry, s.p.

Povodí Ohře, s.p.

Povodí Labe, s.p.

Povodí Vltavy, s.p.

Lesy ČR, s.p.

Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS) – POZOR! ZVHS je od 1. ledna 2011 transformována. Toky, pozemky, nemovitosti atd. jsou převedeny na jednotlivé podniky Povodí. K 30. červnu 2012 byla tato instituce zcela zrušena.

Český hydrometeorologický ústav

Zahraniční partneři

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Das Land Niederösterreich

International Commission for the Protection of the Danube River ICPDR

International Network of Basin Organization INBO

via donau

Další zajímavé odkazy

Magdeburský seminář 2010

Věstník veřejných zakázek