Veřejné zakázky

Veřejné zakázky Povodí Moravy, s. p. jsou zveřejňovány na profilu zadavatele na webu Ministerstva zemědělství (zde).

Předběžné tržní konzultace 

Povodí Moravy, s.p. v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje předběžnou tržní konzultaci (dále jen „PTK“) k připravovaná veřejné zakázce s názvem „Sečení trvalých travních porostů pro Povodí Moravy, s.p. v letech 2024 – 2027“.

Podrobné podmínky a požadavky PTK jsou uveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_18694.html

Předběžné tržní konzultace se vzhledem k rozloze území budou konat

  1. Náměšti nad Oslavou dne 30. 11. 2023 od 10:00 hodinv zasedací místnosti sídla závodu, Husova 760, Náměšť nad Oslavou.
  2. Olomouci dne 5. 12. 2023 od 10:00 hodinv zasedací místnosti sídla závodu U dětského domova 263, Olomouc.
  3. Uherském Hradišti dne 27. 11. 2023 od 10:00 hodinv zasedací místnosti sídla závodu Moravní nám. 766, Uherské Hradiště.
  4. Brně dne 6. 12. 2023 od 10:00 hodinv zasedací místnosti v přízemí sídla zadavatele.

Bližší informace k předběžné tržní konzultaci:

Mgr. Iveta Farkačová, vedoucí útvaru veřejných zakázek e-mail: zakazky@pmo.cz