POVODÍ MORAVY Přírodě blízké

V uplynulých 10 letech Povodí Moravy, s. p. realizovalo nebo se podílelo na realizaci několika desítek revitalizací a přírodě blízkých opatření, která podporují retenci vody v krajině, přirozený rozliv vody, migraci vodních živočichů a jejich soužití s člověkem. Celková výše investic do těchto opatření překračuje více než půl miliardy korun a projekty za další více než půl miliardy připravuje. Tyto projekty Povodí Moravy představuje v publikaci POVODÍ MORAVY Přírodě blízké, kterou naleznete volně ke stažení na odkazu níže:

POVODÍ MORAVY Přírodě blízké