Zajímavá čísla

Spravujeme vodní toky a vodohospodářské objekty na území 21 133 km2 . To je rozhloha, která odpovídá území cca ¼ České republiky.


Působnost podniku sahá do územím 7 krajů - Moravskoslezského, Pardubického, Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského, Vysočiny a Jihočeského.


Staráme se o téměř 11 000 km vodních toků (3 760 km významných vodních toků a přes 7 000 km drobných vodních toků převzatých po Zemědělské vodohospodářské správě).


Udržujeme a spravujeme 29 významných přehrad (z toho 14 vodárenských), 135 vodních nádrží a rybníků173 jezů, 91 stupňů a 13 plavebních komor.


Povodí Moravy je členěno na 3 závody a 15 provozů.


Zaměstnáváme 706 lidí.


Celková délka řeky Moravy na území České republiky činí 284,5 km (celková délka až po soutok s Dunajem 354 km).