V říjnu v Olomouci nasune Povodí Moravy druhou polovinu mostu nad vodu

Povodí Moravy pokračuje v pracích na protipovodňové ochraně Olomouce. Rýsuje se nová podoba pravobřežní náplavky a novou podobu získává i levý břeh. Dokončená je konstrukce návodní poloviny mostu na ulici Masarykova, kterou budou stavaři v říjnu nasouvat nad řeku.

Konstrukce návodní části mostu, kterému Olomoučané říkají Rejnok, je dokončena a probíhají na ni natěračské práce. Současně s tím stavaři připravují konstrukci mostu na nasunutí nad řeku a umístění mezi břehy. Dojde k tomu v říjnu s pomocí hydraulických pístů po výsuvné dráze, která je již dokončená. „Pro účel nasunutí mostní konstrukce nad řeku jsme v ulici Masarykova vystavěli vyvýšené bloky, na kterých se konstrukce kompletovala. Návodní část mostu je v současnosti umístěna v prostoru na levém břehu přesně v rovině budoucí definitivní polohy mostu. Tato poloha umožňuje přístup k sousedním domům. Most po nasunutí spustíme přibližně o 1 metr níže. Následovat bude betonáž a izolace mostovky i římsy, osazování příslušenství, přepojování definitivních inženýrských sítí,“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška. V příštím roce bude rovněž vybudována tramvajová trať na obou polovinách mostu i jeho předpolí v ulici Masarykova. Celý most bude stavebně dokončený během léta příštího roku.

Nový most na Masarykově třídě bude ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou polí. Jeho celková délka dosáhne 63,3 m, široký bude 26,3 m. Most povede ve výšce 7,65 m nad dnem řeky. Konstrukce nového mostu i samotné koryto Moravy pod mostem je navrženo tak, aby zajistilo převedení průtoku 380leté vody o průtoku 650 m³/s. 

Práce probíhají i v dalších částech vznikající protipovodňové ochrany Olomouce. Piloty jsou již dokončené. Poslední čtyři piloty z více než tisíce stavaři vyvrtali a vybetonovali v korytě Moravy v rámci stavby protipovodňové ochrany už v červnu. Tyto piloty posloužily k založení poslední části mostního pilíře, na který bude umístěna právě návodní polovina konstrukce nového mostu.

Pravobřežní náplavka již získává jasné tvary, probíhají práce na obkladech nábřežní zdi. Tu kameníci obkládají žulovými kameny. Po dokončení zahájí práce na dlažbě. I přes dopady koronavirové krize a aktuální situaci v oblasti stavebnictví se zhotoviteli zatím daří řešit výpadky v oblasti stavebního materiálu, konkrétně kamenných obkladů. Tyto dílčí komplikace však nemají vliv na termín otevření náplavky, neboť to je podmíněné až kompletním dokončením mostu na ulici Masarykova.

Na levém břehu již byla dokončena ražba kanalizačního sběrače, mezi mosty vznikla stěna z mikropilot a probíhá betonování železobetonového trámce mezi mosty v celé délce. Po dokončení betonáže zahájíme obklady levobřežní zdi, kterou sestavíme dle požadavku orgánů památkové péče částečně z původních pískovcových kamenů. Na konci září proběhne předání staveniště na ulici Blahoslavova mezi mosty zhotoviteli nové komunikace, která je navazující investicí města Olomouc,“ doplňuje Bělaška.

Společně s dokončením Rejnoka bude dokončena také stavba tzv. II. B etapy protipovodňové ochrany Olomouce. Stavba za 730 mil. Kč navazuje na dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části města na úroveň 650 m³/s, bude chráněno 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 mld. Kč. „Most vytvoří společně s náplavkou hlavní dominanty nového nábřeží. Rekonstrukce mostu na Masarykově třídě představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany Olomouce. V rámci poslední fáze bude probíhat dokončování stavebních prací, ozelenění a náhradní výsadba, dokončení náplavky a propojení mostů na Masarykově třídě a Komenského ulici,“ dodává generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 24. září 2021, 12:00aktualizováno 29. září 2021, 09:30 štítky: Olomouc, PPO Olomouc, protipovodňová opatření, protipovodňová ochrana města Olomouce,