V dubnu odstartují v Olomouci práce na druhé půlce mostu

Od dubna Povodí Moravy, s. p. zahájí práce na návodní straně mostu na Masarykově třídě v Olomouci. Dojde k přesunutí koridoru pro chodce a následně také demolici zbývající části původního mostu. Práce na II. B etapě protipovodňové ochrany Olomouce probíhají bez zdržení dle harmonogramu.

Nasunutí a usazení první poloviny nosné konstrukce mostu na Masarykově třídě v Olomouci proběhlo úspěšně. Následně se stavaři pustili do betonování mostu, přesouvání inženýrských sítí a napojení mostní konstrukce na levý i pravý břeh. Vzhledem k velkému množství inženýrských sítí (kabely silové, datové i sdělovací, plynovody, vodovodní řady), které musí zůstat takřka nepřetržitě v provozu, je postup velmi složitý. Stavba samotného mostu se dostává do další fáze, v rámci které začnou práce na návodní polovině mostu. „Nejdříve přesuneme koridor pro pěší, kteří budou po Velikonocích procházet již po nové části mostu. Dojde k přeložení zbývajících inženýrských sítí a následně zahájíme bourací práce na pilíři i na zbývající části mostu, po níž se přecházelo doposud. Pro práce využijeme projednané a schválené snížení hladiny v nadjezí tak, abychom se s technikou dostali do koryta řeky,“ popisuje, co se bude v dubnu na stavbě odehrávat generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Po Velikonocích dojde k přesunu průchozího koridoru na novou část mostu. Přecházet se bude od soudu napříč přes původní cestu na novou část mostu. Vše bude vyznačené. Chodcům proto doporučujeme pozorně sledovat informace o průchodu stavbou, které budou v její blízkosti rozmístěné. V závislosti na průběhu stavby se totiž bude koridor postupně posouvat a po dokončení mostního ochozu se přesune na něj. Povodní polovina mostu ještě není dokončena a práce na ní budou probíhat. Vedle překládání inženýrských sítí, propojení s břehy bude docházet k pokládání dalších vrstev mostovky, finálních vrstev ochozu a instalaci zábradlí. 

V dalších částech stavby protipovodňové ochrany běží vše podle plánu. „Byla dokončena ražba kanalizačního sběrače, proto je už možné dokončit pilotovou stěnu v blízkosti rozestavěného mostu. Po zimě opět odstartovaly práce na obložení nové náplavky. Po dokončení pilot dojde ke kompletnímu rozebrání levobřežní zdi a rozšíření koryta řeky u levého břehu. Přibližně od poloviny roku začne montáž ocelové konstrukce zbývající části mostu,“ vyjmenovává Gargulák. Na pravém břehu směrem od mostu na ulici Komenského až za most na ulici Masarykova je již patrná podoba budoucí náplavky.

Stavba za 730 mil. Kč navazuje na dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části města na úroveň 650 m³/s, bude chráněno 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 mld. Kč. „Most vytvoří společně s náplavkou hlavní dominanty nového nábřeží. Rekonstrukce mostu na Masarykově třídě představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany Olomouce. V rámci poslední fáze bude probíhat dokončování stavebních prací, ozelenění a náhradní výsadba, dokončení náplavky a propojení mostů na Masarykově třídě a Komenského ulici,“ dodává Gargulák.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 31. března 2021, 12:16 štítky: protipovodňová opatření, PPO Olomouc, Olomouc,