Rejnok bude v červenci připravený na otevření

Stavba 2. B etapy protipovodňové ochrany Olomouce se blíží k dalšímu významnému milníku. V současnosti finišují práce na mostě přes Moravu v ulici Masarykova. Vedle stavebních prací probíhají i administrativní úkony k otevření mostu. Tramvaje i auta se na něj budou moct vrátit v červenci. 

Přípravy na zprovoznění mostu na ulici Masarykova a přilehlých komunikací v Olomouci finišují. V současné době stavaři pracují na dokončení řady stavebních objektů. Jejich fungováním je podmíněno uvedení mostu Masarykova do užívání obyvateli města. Otevření mostu, pro který se vžilo označení Rejnok, je plánováno od letošního července. „V současnosti probíhají přeložky veškerých inženýrských sítí v konstrukci mostu či na sloupech v nadzemní části. Na mostě i na jeho obou stranách dochází k výstavbě tramvajové trati a provádí se protikorozní úpravy. Pro průjezd tramvají je nutno dokončit i nové trolejové vedení, které je samostatným stavebním objektem,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. 

Práce na levém břehu Povodí Moravy koordinuje s investiční akcí města Olomouc, které rekonstruuje úsek tramvajové trati mezi předpolím mostu přes Moravu a mostem přes Bystřici. Práce na Rejnokovi budou dokončené dle původního harmonogramu a od července se na něj bude moci vrátit tramvajový i automobilový provoz. „Je třeba připomenout, že most není izolovanou stavbou, ale součástí protipovodňové ochrany města. Tomu jsou uzpůsobeny jeho parametry tak, aby zvládl převést průtok 650 m3/s. Rejnok je z oceli, má betonovou deskou, sestává se ze dvou polí. Jeho celková délka je 63,3 m, šířka 26,3 m. Most vede ve výšce 7,65 m nad dnem řeky,“ vysvětluje Gargulák. Veškeré dokončené stavební objekty musí před uvedením do provozu projít kompletním schvalovacím řízením po stránce technické i legislativní. 

Přestože se práce aktuálně soustředí zejména na most a jeho předpolí, stavební práce průběžně pokračují i na kamenných obkladech nábřežních zdí v okolí mostu. Situace se zásobováním stavby kamenem se sice v posledních týdnech zlepšila, nicméně několikaměsíční zpoždění dodávek žulových kamenů způsobené epidemií koronaviru se daří dohnat pouze částečně. „Zhotovitel stavby intenzivně jedná s dodavatelem kamene o zvýšené frekvenci dodávek. V tuto chvíli tak lze potvrdit, že náplavka na pravém břehu bude dokončena v řádném termínu, tedy v září 2022. Na levém břehu však stále hrozí, že dokončení kamenných obkladů zdí bude mít několikatýdenní zpoždění. Nadále tak jednáme se zhotovitelem, aby ke zpoždění této části stavby pokud možno nedošlo,“ říká investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Tomáš Bělaška.

Stavba II. B etapy PPO Olomouc za 730 mil. Kč navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části města na úroveň 650 m³/s, bude chráněno 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 mld. Kč. „Most vytvoří společně s náplavkou hlavní dominanty nového nábřeží. Rekonstrukce mostu na Masarykově třídě představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany Olomouce. V rámci poslední fáze bude probíhat dokončování stavebních prací, ozelenění a náhradní výsadba, dokončení náplavky a propojení mostů na Masarykově třídě a Komenského ulici,“ dodává generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 6. dubna 2022, 09:01aktualizováno 13. července 2022, 09:34 štítky: PPO Olomouc,