Práce na protipovodňové ochraně Olomouce se teď soustředí okolo Rejnoka

Stavba protipovodňových opatření Olomouce pokračuje. V současnosti se práce soustředí na nový most přes Moravu a jeho předpolí. Povodí Moravy začalo v pondělí rozebírat úvraťové obratiště tramvají u vrchního soudu v Olomouci.

Od pondělního rána probíhala demontáž úvraťového obratiště, na kterém se ještě donedávna obracely tramvaje. Úvrať bylo nutné odstranit proto, aby v následujících týdnech mohli stavbaři začít s přípravou tramvajového tělesa v obou předpolích nového mostu, kterému obyvatelé Olomouce říkají Rejnok. „Úvrať je již v tuto chvíli demontována. Koleje na mostě máme položené, nyní je potřeba připravit předpolí mostu na obou stranách. Budeme navyšovat terén, protože most vede ve vyšší úrovni, než vedl ten původní. Terén je třeba vymodelovat tak, aby předpolí mostu bylo možné napojit na kolmé ulice, tedy ulice Blahoslavova a Nábřeží. Teprve potom začneme připravovat konstrukční vrstvy komunikací a tramvajové těleso,“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Tomáš Bělaška.

Nový most na Masarykově třídě je ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou polí. Jeho celková délka je 63,3 m, šířka 26,3 m. Most vede ve výšce 7,65 m nad dnem řeky.

Práce se v tuto chvíli soustředí zejména na most a jeho předpolí. V ostatních částech protipovodňových opatření další postup prací vyžaduje dlouhodobě vyšší teploty. Na levém břehu řeky Moravy je již dokončený železobetonový trámec na mikropilotách a betonový základ pro obložení levobřežních zdí. To bude dle požadavků památkové péče tvořené částečně z původních pískovcových kamenů.

Na pravém břehu kameníci položili žulové obklady zdí budoucí náplavky, na které navážou dlažbou. Postup prací i nadále komplikují dopady koronavirové krize a nedostatek některých druhů stavebních materiálů na trhu, například kamenných obkladů. Obklady jsou klíčové pro dokončení celé náplavky. „Děláme maximum proto, aby i v této složité době probíhalo vše tak, jak má. Je třeba připomenout, že v rámci takto rozsáhlé stavby v centru historického města se i přes vleklou koronavirovou pandemii a prohlubující se krizi ve stavebnictví dosud daří dodržovat zásadní termínové milníky stavby. Stále častější výpadky dodávek materiálu průběžně řešíme se zhotovitelem prací. Most přezdívaný Rejnok tak bude také otevřen v termínu, který jsme slíbili. Od července 2022 začne sloužit kromě chodců i automobilové a tramvajové dopravě,“ říká Bělaška.

Stavba II. B etapy PPO Olomouc za 730 mil. Kč navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části města na úroveň 650 m³/s, bude chráněno 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 mld. Kč. „Most vytvoří společně s náplavkou hlavní dominanty nového nábřeží. Rekonstrukce mostu na Masarykově třídě představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany Olomouce. V rámci poslední fáze bude probíhat dokončování stavebních prací, ozelenění a náhradní výsadba, dokončení náplavky a propojení mostů na Masarykově třídě a Komenského ulici,“ dodává generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 19. ledna 2022, 13:11aktualizováno 13. července 2022, 09:37 štítky: Olomouc, PPO Olomouc,