Náplavka v Olomouci je dokončená a přístupná veřejnosti

Náplavka na pravém břehu Moravy v Olomouci mezi mostem u Bristolu a mostem Václava Rendera je dokončená a přístupná veřejnosti. Stavba protipovodňových opatření bude kompletně dokončena v listopadu.

Jedna z hlavních dominant protipovodňových opatření v centru Olomouce je dokončená. Stavebníci na konci září dokončili práce na náplavce a předali stavbu ke kolaudaci. Kolaudace proběhla úspěšně a náplavka je otevřená pro veřejnost. „V rámci stavby 2. B etapy protipovodňových opatření jsme vytvořili dvě nové olomoucké dominanty: most Václava Rendera a novou náplavku. Smyslem náplavky bylo přiblížit řeku lidem a vytvořit odpočinkovou zónu v blízkosti řeky. To se nám povedlo a už dnes vidíme, jak tento trend napodobují další města. Podobné prvky vznikají třeba v Hranicích, Brně, řeku lidem chce přiblížit i Valašské Meziříčí a Vsetín,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Náplavka je 370 metrů dlouhá a 12 metrů široká. Obložená je žulovým kamenem, který je dostatečně odolný proti povodňovým průtokům. Náplavka totiž není izolovanou stavbou, ale je významnou součástí protipovodňových opatření Olomouce. „Musí převést průtok o síle 650 m³/s, dle vodohospodářských výpočtů bude přibližně 30 dnů v roce zaplavena a odolat musí také ledovým jevům v době mrazů. Tomu také odpovídá její konstrukce,“ vysvětluje Gargulák.

Náplavka coby součást koryta a vodní dílo bude i nadále majetkem Povodí Moravy a město Olomouc ji bude mít v dlouhodobé výpůjčce. Na náplavce bude možné provozovat drobné občerstvení a společenské aktivity, jako koncerty či různá představení. Veškeré zařízení ale musí být mobilní – v případě, kdy z horního toku Moravy přijde varování před vysokými průtoky v řece, bude nutné náplavku během krátké doby vyklidit. Přesná pravidla povozu stanoví provozní řád. 

Stavba náplavky je dokončena řádně v termínu, ve kterém měla původně skončit výstavba II. B etapy protipovodňových opatření Olomouc. Došlo pouze k dílčím zdržení na protějším břehu, který však nemá být přístupný veřejnosti. Důvodem zpoždění prací na levém břehu je souběh několika faktorů. „Stavba probíhala takřka dva roky v režimu řady omezení, která způsobila epidemie koronaviru. Na to navázala krize ve stavebnictví, kdy zhotovitel stavby řešil výpadky dodávek některých materiálů, zejména kamene, o čemž jsme informovali už na počátku roku. Situace se zásobováním stavby kamenem se sice v posledních měsících zlepšila, nicméně několikaměsíční zpoždění dodávek žulových kamenů způsobené epidemií koronaviru se dařilo dohnat pouze částečně. V říjnu 2020 navíc během povodně došlo k zaplavení části stavby a stavební práce musely být přerušeny,“ říká investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Dle dohody se zhotovitelem stavebních prací budou veškeré práce na protipovodňových opatřeních této etapy dokončeny nejpozději v listopadu.

Stavba II. B etapy PPO Olomouc za 730 mil. Kč navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části města na úroveň 650 m³/s, bude chráněno 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 mld. Kč.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 13. října 2022, 09:57