Deště zvednou hladiny řek, nádrže jsou připravené

Pro severní část povodí Moravy vydalo ČHMÚ výstrahu před deštěm. Srážky by mohly v některých místech dosáhnout úhrnu až 60 mm za 24 hod. Vodní nádrže ve správě Povodí Moravy jsou na situaci připravené.

Vydatné deště mohou opět zvedat hladiny řek. Nejvíce by mělo do soboty pršet na návětrných stranách severních hor. Dle výstrahy ČHMÚ mohou srážkové úhrny v částech Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje za 24 hodin do sobotního dopoledne překračovat i 60 milimetrů. Dle předpovědi mohou být dosaženy ale pouze 1. stupně povodňové aktivity.

Od prosince, kde velkou část České republiky zasáhly povodně, je území silně nasycené a vodní toky rychle reagují na dešťové srážky vzestupem hladin. Povodí Moravy proto udržuje na vodních nádržích dostatečné rezervy tak, aby nádrže byly schopné zachytit a transformovat případné povodňové průtoky. „Aktuálně se vodnosti řek v naší správě pohybují na normálních až nadnormálních hodnotách. V zásobních a retenčních prostorech vodních nádrží máme dostatečné rezervy na to, abychom byli schopni zachytit zvýšené průtoky,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

S napuštěním vodních nádrží na maximální hladiny zásobních prostorů Povodí Moravy počká až na březen. Průtoky v řekách dosahují až na 250 % dlouhodobých měsíčních průměrů. Při aktuální hydrologická situaci a nasycenosti povodí vodohospodáři očekávají, že nádrže po zimě naplní rychle zcela bez komplikací.

Vodní nádrž Vranov má v zásobním prostoru volných 11,5 mil. m³, dalších 11 mil. m³ pak v ovladatelném retenčním prostoru. Brněnská přehrada je snížená na 70 % naplněnosti a může zachytit bez jakéhokoliv předpouštění téměř 4 mil. m³ vody. Vodní nádrž Bystřička má volnou kapacitu 2,4 mil. m³, Plumlov 1,8 mil. m³. Soustava nádrží Nové Mlýny, které jsou posledním článkem dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy, hlásí naplněnost 100 %, přesto mohou nádrže zachytit v případě potřeby až 33 mil. m³ vody.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně, dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi.

Velmi důležitou roli sehrály vodní nádrže při zachycení a zpomalení povodní na konci roku 2023. V průběhu kulminací např. VD Vranov transformovalo průtok v Dyji z 115 m³/s na 44 m³/s, VD Vír snížilo průtok ve Svratce z 80 m³/s na 35 m³/s, VD Dalešice snížilo průtok v Jihlavě ze 75 m³/s na 35 m³/s, VD Brno transformovalo 90 m³/s přitékající do přehrady na 55 m³/s a VD Nové Mlýny snížilo průtok pod vodní nádrží o 70 m³/s – z přitékajících 250 m³/s na odtékajících 180 m³/s. Bez vlivu vodních nádrží by průtok vody v Dyji pod soutokem s Jihlavou a Svratkou dosáhl v prosinci třetích stupňů povodňové aktivity.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 23. února 2024, 13:51aktualizováno 23. února 2024, 14:17 štítky: nádrže, hydrologická situace,