Logo Povodí Moravy

Oficiální logo Povodí Moravy, s.p.
v rastru (bitmapový obrázek) včetně ochranných zón

Černobílá verze loga v rastru

Oficiální logo Povodí Moravy, s.p. v křivkách 

Logo barevné v .pdf

Logo černobílé v .pdf

Logo Povodí Moravy, s.p. je ochrannou známkou registrovanou Úřadem průmyslového vlastnictví

Logo Povodí Moravy, s.p. lze používat pouze na základě uděleného souhlasu generálního ředitele nebo útvaru vnějších vztahů a marketingu.

Svoji žádost posílejte na adresu: chmelar@pmo.cz

Další varianty a formáty loga pošleme na vyžádání.