Zpráva o suchu na území povodí Moravy a Dyje k 17. 7. 2023

Povodí Moravy, s. p. vydává Zprávu o suchu na území povodí Moravy a Dyje k 17. červenci 2023. Zpráva je vydána na základě operativního vyhodnocení stavu vodních toků a vodních nádrží a má za cíl zajištění komplexní informovanosti o této problematice pro relevantní subjekty i širokou veřejnost.

Text shrnuje informace o aktuální hydrologické situaci, vývoji srážek, průtocích v řekách a situaci na významných vodních nádržích v povodí Moravy a Dyje. Její součástí jsou doporučení a přijímaná opatření. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 17. července 2023, 13:49aktualizováno 18. července 2023, 07:04 štítky: sucho,