Pozvánka pro média – Slavnostní zahájení IV. A etapy PPO Olomouc

V pondělí 25. března 2024 bude slavnostně zahájena výstavba další etapy protipovodňových opatření Olomouce. Akce se uskuteční za přítomnosti primátora města Olomouce Miroslava Žbánka, náměstka ministra zemědělství Radka Lanče, vrchního ředitele sekce ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí Petra Holuba a generálního ředitele Povodí Moravy, s. p. Václava Garguláka.

IV. A etapa protipovodňových opatření řeší zajištění ochrany jižní zástavby města Olomouc, konkrétně městských částí Nový Svět a Nemilany, na průtok 650 m3/s pomocí přírodě blízkých protipovodňových opatření, která budou mít významný ekologický přínos. Řešení IV. A etapy se opírá zejména o principy jako je revitalizace, obnova původní říční trasy, posílení rozlivu do nivy, vytvoření kapacitního koryta s meandrující kynetou nebo znovunapojení odstaveného ramene. Projekt zahrnuje revitalizaci pravého břehu řeky Moravy u čistírny odpadních vod, rekonstrukci stávající pravobřežní odsazené ochranné hráze a napojení levobřežního odstaveného ramene, u kterého vznikne nová tůň.

Práce potrvají do konce roku 2025. Investorem stavby je Povodí Moravy, s. p. Financování bude zajištěno prostřednictvím dotace z Operačního programu životního prostředí, podílet se bude také statutární město Olomouc.

Slavnostní zahájení IV. A etapy PPO Olomouc:

Místo: U Vodníka, Olomouc (49.5665350N, 17.2685903E)

Datum: 25. března 2024

Čas: 11:00 hod.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 21. března 2024, 14:33