Vyjadřovací povinnost

Vydávání stanovisek státního podniku Povodí Moravy k záměrům investorů je zajišťována prostřednictvím útvaru správy povodí dle § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.

Žádosti včetně doplňujících příloh (dokumentace apod.) musí být zaslány v elektronické podobě na emailovou adresu podatelna@pmo.cz. Odesíláme automatické emailové odpovědi o zaevidování dokumentu, včetně čísla jednacího, jako potvrzení o převzetí v našem systému podatelny. V případě nedoručení potvrzujícího emailu kontaktujte sekretariát útvaru správy povodí – paní Lucie Kubová (tel. 541 637 422, e-mail: kubova@pmo.cz).

Přílohy (do max. velikosti 10 MB), prosím, zasílejte ve formátu .pdf.

Druhou možností elektronického podání žádostí je prostřednictví datové schránky ID: m49t8gw.

Žádost musí obsahovat kontaktní údaje žadatele (vč. telefonického kontaktu), název akce a katastrální území akce. Zpracované stanovisko bude odesláno na datovou schránku nebo na email žadatele.

VZOR ŽÁDOSTI