Kvalita vody

Jedním z významných úkolů Povodí Moravy, s.p. je péče o kvalitu vod v povodí. Důležitým podkladem pro tuto činnost jsou informace získané z monitoringu jakosti vod v tocích i vodních nádržích. Vzorky jsou odebírány na řadě profilů a následně jsou v nich analyzovány ve vodohospodářské laboratoři naší organizace fyzikálně-chemické, chemické, biologické, mikrobiologické i radiologické ukazatele. Získané informace jsou následně vyhodnocovány a zpracovávány a slouží jako podklad pro vyjadřovací činnost, plánování v oblasti vod, provádění opatření na zlepšení stavu, hodnocení současného stavu apod. Získané údaje jsou využívány v souladu s legislativou také k hodnocení vod z hlediska požadavků směrnice Rady 91/676/EHS (nařízením vlády č. 103/2003 Sb.) – „Nitrátová směrnice“, směrnice Rady 78/659/EHS (nařízení vlády č. 71/2003 Sb.) – „Rybí směrnice“ a směrnice Rady 2006/7/ES (zákon 258/2000 Sb.) – „Koupací vody“.

Vybrané informace o kvalitě vody v nádržích jsou uvedeny na Vodohospodářském informačním portálu.

Kontakt: Mgr. Lenka Procházková

ilustrace

Ročenka jakosti povrchových vod v povodí Moravy 2022-2023 

Ročenka jakosti povrchových vod v povodí Moravy 2022-2023 

13. 6. 2024
ilustrace

Ročenka jakosti povrchových vod v povodí Moravy 2021-2022 

Ročenka jakosti povrchových vod v povodí Moravy 2021-2022 

29. 6. 2023
ilustrace

Ročenka jakosti povrchových vod v povodí Moravy 2020-2021 

Ročenka jakosti povrchových vod v povodí Moravy 2020-2021 

31. 5. 2022
ilustrace

Ročenka jakosti povrchových vod v povodí Moravy 2019-2020 

Ročenka jakosti povrchových vod v povodí Moravy 2019-2020 

9. 6. 2021
ilustrace

Ročenka jakosti povrchových vod v povodí Moravy 2018-2019 

Souhrnná zpráva o vývoji jakosti povrchových vod v povodí Moravy ve dvouletí 2018–2019 

15. 6. 2020
ilustrace

Ročenka jakosti povrchových vod v povodí Moravy 2017-2018 

Ročenka jakosti vod 2017 – 2018

24. 6. 2019
ilustrace

Ročenka jakosti povrchových vod v povodí Moravy 2016-2017 

Ročenka jakosti vod 2016 – 2017

9. 7. 2018
ilustrace

Provoz srážedel fosforu finančně podpořil Olomoucký kraj i obce...

PLUMLOV: Projekt Povodí Moravy, s.p. s názvem Opatření na zlepšení jakosti vody VD Plumlov podpořili v letošním roce...

1. 11. 2017
ilustrace

Ročenka jakosti povrchových vod v povodí Moravy 2015-2016 

Ročenka jakosti vod 2015 – 2016

14. 6. 2017
ilustrace

Olomoucký kraj a obce v okolí Plumlovské přehrady finančně...

PLUMLOV: Částkou přesahující 470 tis. Kč přispěli letos Olomoucký kraj a obce v okolí Plumlovské přehrady ke zlepšení...

1. 11. 2016
stránka: 12